03 Ekim 2011

ÇEVRE, ETİKET, ŞİRKET


Çevre nedir sorusunun cevabı herkesçe bilinir olmasına rağmen en genel geçer tanımından başlamakta fayda var; “Çevre canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır” der, kanun koyucu. Söylemini açmamız halinde sayfalarca yazmak lazım gelir ki bunu yapmak yerine, günümüzde çevre neyi ifade ediyor; başlıktaki üç kelimeyi yan yana getiren unsurlar neler bunlardan birazca bahsedelim.
Son yılların en gündemde olan konularından “Çevre”nin gerek siyasi platformda, gerek medya ve iş dünyasında ki önemi aşikardır. Kirlilik, hızla artan küresel ısınma, iklim değişikliği bu konunun bu derecede popularitesini sürdürmesinin başlıca sebeplerindendir. Aslında bahsettiğimiz bu kavramların altı bilimsel verilerle doldurulmuş olsa da zamanla olumsuz etkilerinin de herkesçe görünür hale gelmiş olması durumu somutlaştırmış ve ister istemez toplumsal bir farkındalık ortaya çıkmıştır. Gören, duyan, takip eden her insanda bu konuda farkındalık olduğu konusunda bir şüphe yokken, farkındalığın eyleme ne kadar dönüştürülebildiği konusu uzun tartışmalara davetiye çıkarır niteliktedir. Eylem kitlelere bulaştığında görünür olur. İşte bu noktada iş dünyasına çeviriyoruz yüzümüzü ve ekonomik şartların olduğu kadar çevre şartlarının çerçevesinin çizilmesinde de önemli bir dinamik olan şirketleri görüyoruz. Şirketler bu çerçeve çizilirken, birbirine aykırı eğri çizgilerle mi çalışıyorlar yoksa düzgün paraleller çekmeyi başarıyorlar mı?
Bu sorunun cevabı zor olsa da yine de günümüzde birçok şirketin samimi ya da değil bir çevre bilinci oluşturduğu en azından düze yakın çizgiler çizmek için çaba harcadığı ortada. Birçok şirket artık sürdürülebilirlik adına bir şeyler yapmakta, ekolojik, doğaya saygılı, çevre dostu ürünler birbirini kovalamaktadır. İyimsere yakın bu tablonun bir diğer önemli sebebi de arz ve talebe karşılık gelir. Bireysel duyarlılık, çevre konusundaki hızla artan talepleri ortaya çıkarmış bu da arzı zaruri kılmıştır. Bu konuda aynı dili konuşan insanlar ve bu insanların çevre problemlerinde bir çözüm oluşturma konusundaki ortak dilekleri, şirketleri de böyle bir pazara sürüklemiştir. Çevre etiketli bu yeni pazar kimileri için arz ve talepten öteye gitmezken kimileri içinse durum içselleştirilebilmiş, bu da beraberinde çok daha sağlıklı sonuçlar meydana getirmiştir.
Çevre etiketinin sadece marka değeri olduğu ve ürün satışını arttırdığını söylemek kuşkusuz yetersiz kalacaktır. Lisansüstü tezlerinden tutun da seçim vaatlerine kadar geniş bir yelpazede bu etiketin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.
Tüm bunların yanında çevre etiketinde sosyal medyanın da inkar edilemez bir etkisi söz konusudur. Örneğin bir yatırımdan önce sosyal medya desteğini almak artık, o işi yapmak ve halka kabul ettirmek için atılması gereken ilk ve en büyük adımlardan biridir.
Böylesine gündem de bir konu olan çevre için sahte etiketler oluşturarak insanları kandırmaya yönelik davranışlar sergilemek de kolaydır. Hele de işin içine birkaç istatistiksel bilgi girerse insanlar çok daha kolay hataya düşebilir. Örnek olsun; bir fabrikanın atık suyunu %99 arıtması o fabrikanın tabi olduğu standartlar için yeterli olmazken diğer yandan %50 arıtım yapan bir fabrika standartları yakalayarak çevreyi daha az kirletmiş olabilir Tıpkı filin hikayesi gibi, Fil hikayesini bir çoğumuz duymuşuzdur. Karanlık bir odaya bir fil koymuşlar ve hayatında fil görmemiş dört kişiyi içeri sokmuşlar, dokunun ve bize tanımlayın demişler. Birincisi filin hortumunu tutmuş, diğeri filin ayağına, üçüncüsü kuyruğuna dokunmuş, dördüncüsü ise filin dişinden tutmuş ve nihayetinde fil hakkındaki tanımları da tuttukları yere göre belirlenmiş.
Şirketlerin çevre vizyonu veya çevreci görünümleri de çevrenin neresinde durdukları ile ilgilidir. Muhakkak ki, şirketler çevrenin neresinden tutarlarsa tutsunlar, yattıkları yeri belli eden birer aslan olduklarını unutmamalılar ve bizler de ormanın kralının aslan olduğu yalanına kanmamalıyız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder